Koliforma bakterier i dricksvatten - vad betyder det?

Coliforms är en grupp bakterier som fungerar som en hygienindikator för dricksvatten. Vilka bakterier hör till denna grupp, vilka gränsvärden gäller i dricksvatten, och vad är risken för koliforma bakterier förklaras i denna artikel.

Namngivning

Den så kallade resenärens diarré (Montezuma's Revenge) utlöses nästan alltid av dricksvatten förorenat med koliforma bakterier.
Dela med vänner

Lämna din kommentar