Asbestfasad - vad är den faktiska faran?

Asbest har blivit bannat i alla byggmaterial sedan 1993. Sedan tidigt som sjuttiotalet var det känt att asbest orsakade cancer. En lång period, där många fasadpaneler fortfarande användes där asbest bearbetades. Vilken fara det finns idag visar vi här.

Fasadutsmyckning

Om du verkligen har en större mängd asbesthaltigt material, bör du fråga ditt lokala miljökontor hur du ska bete sig och vilka företag får ta bort det alls.
Dela med vänner

Lämna din kommentar